Jogi Nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A honlap szerzői jogi védelem alá eső tartalma, illetve annak bármely alkotóeleme (különösen szöveg, kép, videó, animáció stb.)
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve –
csak Top-Figure 3 Bt (Nesztler Angéla) előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek,
így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.
évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyv (1978. é
a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.)
csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak.
Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

Egyéb

Tilos a Portál tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

Tilos a Portál tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A portál szerkesztője mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti: info [KUKAC] nesztlerangela.hu